Osmanlı Dönemi Gaziantep Kuyumculuğu

ÖNSÖZ

Söze, Osmanlı dönemi Gaziantep el sanatları ile ilgili makale ye da kitap çalışması yapmanın son derece zorlu bir süreç olduğunu belirterek başlamak isterim. Özellikle yayın alanında günümüzde dahi devam eden ilgisizlik, Gaziantep el sanatlarının turizm kitaplarında birkaç genel cümle ile geçiştirilmesine ve Gaziantep’in bu alandaki zengin birikiminin saklı kalmasına sebep olmuştur.

Osmanlı dönemi Gaziantep kuyumculuğu da diğer el sanatları gibi bu ilgisizlikten nasibini almıştır. Bu bağlamda, Osmanlı Dönemi Gaziantep Kuyumculuğu ile ilgili bir çalışma yapmak, kelimenin tam manasıyla samanlıkta iğne aramaya, sonra da bulduğunuz o iğne ile kuyu kazmaya benziyordu. Bu konuda istifade edilebilecek ciddi tek yayının yine tarafımızdan 2002 yılında yazılan ve Gaziantep Üniversitesi tarafından bastırılan “Osmanlı Dönemi Gaziantep El Sanatları” isimli küçük kitabın içinde yer alan “kuyumculuk” başlığı altındaki dört sayfadan oluştuğunu belirtirsek durumun vahameti daha iyi anlaşılmış olur. Geçen zaman içinde bu dört sayfalık yazıya ciddi hiçbir katkıda bulunulamamış olması ve biraz da kaynak ve bilgi yokluğundan kaynaklanan sebeplerle bu konularda araştırma yapmanın zorlu bir süreç halini alması nedeniyle araştırmacı ve akademisyenlerin Osmanlı dönemi Gaziantep Kuyumculuğu ve genel anlamda da el sanatları ile ilgili bilimsel çalışmalar yapmaya “yanaşmaması”, bu kitabın basılmasını fazlasıyla gecikmiş bir zorunluluk haline getirmiştir.

Bu kitabın elinize ulaşmasını sağlayan bir çok kişiye teşekkür etmek gerekiyor. Öncelikle Gazi Kültür A.Ş.’nin hayata.