Fotoğraflarla Gaziantep'te Ticaret Esnaf ve Meslek Grupları

ÖNSÖZ

Osmanlı egemenliği ile beraber bir imalat ve ticaret merkezi olarak öne çıkmaya başlayan Gaziantep, akıp giden yüzyıllar içinde yaşanan çeşitli sosyal, kültürel ve ekonomik değişimlere rağmen bu yöndeki birikimlerini 21. yüzyıla taşımayı başarmış bir şehirdir.

Bugün Türkiye’nin en önemli sanayi ve ticaret merkezlerinden biri olan Gaziantep’in Osmanlı egemenliğinin başlarından 21. yüzyıla kadar uzana süreçteki imalat ve ticaret hayatı çeşitli araştırma ve makalelere konu olmakla birlikte, bu çalışmalar büyük ölçüde sadece arşiv vesikaları kullanılarak gerçekleştirilmiştir. İşte fotoğrafın tarihsel önemi de bu noktada devreye girmektedir. Fotoğrafın akıp giden zamanın içinde bir anı ölümsüzleştirme yeteneğinden hareketle, günümüze ulaşan çeşitli fotoğraf, fotokart ve kartpostallar, Gaziantep’in el sanatları, ticaret ve imalat hayatı ile kentte faaliyet gösteren esnaf ve meslekler hakkında arşiv belgelerinden farklı; daha canlı, daha gerçekçi ama aynı zamanda bugün artık büyük ölçüde değişmiş ve unutulmuş bir dünyayı gözler önüne sermektedir.

19. yüzyıl sonlarından 20. yüzyıl içlerine uzanan bir zaman diliminde Gaziantep’teki imalat ve ticaret hayatını çeşitli yönleriyle ele alan görsellerden oluşan bu çalışmada, her bir sayfada yer alan görsel malzemenin içeriği, türü, ebadı, varsa tarihi ile editör ya da fotoğrafçısının ismi özellikle belirtilmiştir. Ayrıca her bir görsel malzeme ile ilgili kısa açıklamalar kullanılmış, çalışmada kullanılan kartpostal, fotokart ve fotoğraflar mümkün olduğunca kronolojik bir sıralama içinde verilmeye çalışılmıştır.

"Fotoğraflarla Gaziantep’te Esnaf ve Meslek Grupları Sergisi" nin ve sergideki görsellerden oluşturulan bu çalışmanın gerçekleştirilmesini sağlayan Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Sayın Fatma Şahin’e teşekkürü borç bilirim. Ayrıca Gaziantep Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Sayın Deniz Köken, Gaziantep Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Sayın Fikret Tural ve Gazikültür A.Ş. Genel Müdürü Doç. Dr. Sayın Halil İbrahim Yakar’a da destekleri için minnettarım.

Yapmış olabileceğimiz hataların hoş görülmesi temennisiyle saygılar sunarım…