Seyr-i Antep

Halit Ziya Biçer’in Objektif ve Arşivinden Seyr-i Antep adlı kitap Gazikültür A.Ş. tarafından yayınlandı.

Gaziantep’in yaşayan en önemli fotoğraf sanatçılarından biri olan Halit Ziya Biçer’in koleksiyon ve arşivinde bulunan Gaziantep fotoğrafları Gazikültür A.Ş. tarafından Halit Ziya Biçer’in Objektif ve Arşivinden Seyr-i Antep adıyla kitaplaştırıldı.

Gaziantep Büyükşehir Belediyesi Gazikültür A.Ş. Genel Müdürü Prof. Dr. Halil İbrahim Yakar kitap hakkında şu açıklamalarda bulundu.

“Gaziantep Büyükşehir Belediyesi Gazikültür A.Ş Gaziantep'in geçmişteki kültürel değerlerini hatırlatmak ve gelecek nesillere aktarmak adına projeler üretmeye devam ediyor. Gaziantep, ticaretin, sanayinin yanı sıra  sosyal ve kültürel anlamda da geçmişteki birikimi ile bütün Türkiye’ye örnek olmuş bir şehir. Fotoğrafçılık sanatı da bunlardan birisidir. Gaziantep kültür tarihinde çok önemli bir yere sahip olan ve şu an Gaziantep'te yaşayan en eski fotoğraf sanatçısı olan Halit Ziya Biçer’in koleksiyon ve arşivinde bulunan fotoğraflardan oluşan Seyir-i Antep adlı çalışma, Gazikültür A.Ş.'nin 9. kitabı olarak M. Fatih Bozkurt editörlüğünde yayınlanmış oldu.

Halit Ziya Biçer kültür alanında Gaziantep'in yetiştirdiği mümtaz şahsiyetlerden birisidir. Gaziantep kültür tarihinde fotoğrafçılık deyince aklımıza ilk gelen isimlerden birisidir. Yaşayan insan hazineleri kapsamında değerlendirdiğimiz Halit Ziya Biçer, mesleki olarak geçmiş dönemlerde halıcılıkla da uğraşmış ve Gaziantep halıcılık sektörüne de katkı sağlamış birisidir.

Halit Ziya Biçer, daha çok bir kültür insanı olarak belleklerde yer edinmiştir. Geçmişte rahmetli Hulusi Yetkin’in çıkardığı Gaziantep Kültür Derneği’nde önemli hizmetlerde bulunmuş, yıllarca herhangi bir beklentisi olmadan Gaziantep kültürünü yazıya geçirmiş, sosyal ve kültürel amaçlı faaliyetlerde etkin rol almıştır. Daha çok Foto Mercek diye bilinen Halit Ziya Biçer'in arşivinde Gaziantep’le ilgili binlerce fotoğraf mevcuttur.

M. Fatih Bozkurt tarafından hazırlanan Seyr-i Antep kitabı oluşturulurken Halit Ziya Biçer'in koleksiyon ve arşivinde bulunan binlerce fotoğraftan bir seçki yapılmış ve fotoğraf altı bilgilerle fotoğrafın anlattıkları yazıya geçirilmiştir. Kitapta yer alan Gaziantep’le ilgili 410 fotoğraf şu bölümlerden oluşmaktadır: Osmanlı'dan Cumhuriyete Gaziantep Panoraması, Gaziantep Sokak ve Evleri, Mazi ve Meslekler, Sanayi Fotoğrafları, Milli Mücadele ve Cumhuriyet Dönemi Anma ve Kutlama etkinlikleri, Geçmişten İzler, Gaziantep Ören Yerleri ve Gaziantep Folklörü, Gaziantep Sanatsal Çalışmaları.

Kitap, Gaziantep kültür tarihine farklı bir pencere açmış oldu. Bu çalışmayla aslında yaşayan insan hazinelerimizden birisi olan Halit Ziya Biçer'e bir vefa borcunu yerine getirmiş olduk. İnanıyoruz ki bu çalışma geçmiş dönemi araştıracak olan tarihçilerin, edebiyatçıların, sosyal bilimcilerin Gaziantep’le ilgili çalışmalarına bir ışık tutacak, Gaziantep'in şu anda bulunduğu durumun geçmişten günümüze nasıl bir süreçten geçtiği fotoğraflarla ve daha da önemlisi fotoğraf altı yazılarıyla geçmişi aydınlatacaktır.

Kitabın başına Halit Ziya Biçer’in kendi anlatımıyla hayat hikayesi ve yaşam felsefesi bir röportaj şeklinde kitabı hazırlayan M. Fatih Bozkurt tarafından kaleme alındı. Burada kendi dilinden Halit Ziya Biçer anlatıldı ve tarihe not düşüldü.

Halit Ziya Biçer’in Objektif ve Arşivinden Seyr-i Antep kitabı, Gazikültür A.Ş. bünyesindeki faaliyet gösteren Zeugma Müze Mağazası ve Arkeoloji Müze Mağazası’nda  satışa sunulmuştur.