GAZİKÜLTÜR
Gaziantep Kültür Sanat

Gazi Kültür A.Ş. kuruluş amacı doğrultusunda, Gaziantep’in kültürel, coğrafi ve sanatsal güzelliklerini yurt içinde ve yurt dışında tanıtmak için kültürel organizasyonlar, yayımcılık faaliyetleri, açık alan reklamcılığı, ulusal ve uluslar arası panel, sempozyum ve festivaller gibi, geniş bir yelpazede organizasyonlar gerçekleştirir. Bu çerçevede kamuya açık ihalelere girerek ya da bizzat kendisi projeler üretip, finansmanını sponsorluklar ya da kendi öz kaynakları ile temin ederek kültür ve sanat alanında bir aktör olarak faaliyetlerde bulunur.

Ortadoğu’ya ve Mezopotamya’ya açılan kapı hüviyetinde olan Gaziantep, birçok köklü medeniyetin ve kültürün izlerini taşımaktadır. Türkiye’nin son yıllarda yakalamış olduğu başarı grafiği, Gaziantep’in yurt içi ve yurt dışında daha dikkatle izlendiği gerçeğini gözler önüne sermektedir. Bu çerçevede Kültür A.Ş. Gaziantep odaklı çalışmalarını sürdürürken, hizmeti daha nitelikli ve kültürümüzün geleneksel yanlarıyla desteklenmiş bir sunuma dönüştürmek amacıyla yurt içinde ve yurt dışındaki yenilikleri takip eder. Gerek organizasyonlarında gerek faaliyetlerinde bu yenilikleri uygular.

Alanındaki yenilikleri takip eden ve inovatif uygulamaları gerek kültürel alanlarda gerek sanat ve turizm alanında önemli bir aktör olmanın sorumluluğuyla hareket eder. Bu çerçevede Gaziantep’in kültürel ve sanatsal değerlerine duyarlı ve bu kadim değerleri yurt içinde ve yurt dışında tanıtmaya yönelik faaliyetlerine hız verir. Gaziantep’in son yıllarda Dünya şehirleri arasında yakaladığı başarı, tanınmışlık ve gelişmeler de şirketin misyon ve vizyonu çerçevesinde sorumluluk alanlarına girer. Kültür A.Ş., bütün bu sorumluluklarının bilinciyle hareket ederek, medeniyetimizin önemli kentlerinden Gaziantep’e hizmet edecektir.

Gaziantep Büyükşehir Belediyesi’nin yerel yönetim anlayışındaki kültür ve sanata önem veren vizyonu, Gazi Kültür A.Ş.’nin ve diğer kültürel kurumlarının Gaziantep’in tanıtımındaki misyonunu ve önemini ortaya koymaktadır.

Gazi Kültür A.Ş. Gaziantep’in ulusal ve uluslararası alanda tanıtımını sağlamak, şehrin kültürünü çeşitli etkinlikler ile görünür kılmak için çalışmalar planlar. “Her Şey Gaziantep İçin” misyonuyla, Gaziantep kültürüne sahip çıkar ve elde ettiği kültürel birikimi sağlıklı bir şekilde gelecek nesillere aktarır.