GAZİKÜLTÜR
Gaziantep Kültür Sanat

GAZİANTEP İLİ KADIN SİVİL TOPLUM KURULUŞLARI ÇALIŞTAYI

PROGRAM PAYDAŞLARI

Çalıştay programının Gaziantep Üniversitesi Kadın ve Aile Çalışmaları Uygulama ve Araştırma Merkezi ile Gazikültür Sanat Ticaret ve Turizm A.Ş. iş birliğinde düzenlenmesi planlanmaktadır. Çalıştayın ilgili paydaşlarının belirlenen konu başlığıyla ilgili paydaşlardan oluşmuş olması planlanan programın bilimsel içeriğinin mevcut olmasından ve söz konusu içeriğe ilişkin bilimsel nitelikli tespit ve çözüm önerilerinin ortaya konulacak olmasından kaynaklanmaktadır.

PROGRAM DÜZENLEME VE BİLİM KURULU

Kongre Başkanı: Prof. Dr. Ayşe BALAT (Gaziantep Üniversitesi)

Kongre Başkan Yardımcısı: Prof. Dr. Esra SİVEREKLİ (Gaziantep Üniversitesi)

Düzenleme Kurulu

Başkan: Dr. Öğretim Üyesi Hatice Kübra CANPOLAT

Başkan Yardımcısı: Sabiha DOĞAN (Gazikültür Kadın ve Gençlik Birim Koordinatörü)

Arş. Gör. Deniz OTAY KORKMAZ (Gaziantep Üniversitesi Hukuk Fakültesi)

Kongre Bilim Kurulu

Prof. Dr. Berna Balcı İZGİ (Gaziantep Üniversitesi İ.İ.B.F.)

Prof. Dr. Piraye KERVANCIOĞLU (Gaziantep Üniversitesi Tıp Fakültesi)

Doç. Dr. Dursun ÇADIRCI (Harran Üniversitesi Kadın Sorunları ve Uygulama Araştırma Merkezi Müdürü)

Doç. Dr. Esra ÇIKMAZ (Gaziantep Üniversitesi İ.İ.B.F.)

Dr. Öğretim Üyesi Atik ASLAN (Gaziantep Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi)

Dr. Öğretim Üyesi Nur İNCETAHTACI GÜNAL (Gaziantep Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi)

Dr. Öğretim Üyesi Sibel AKŞAHİN (Gaziantep Üniversitesi Hukuk Fakültesi)

Dr. Öğretim Üyesi Şenay Leyla KUZU (Gaziantep Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi)

AMAÇ

Sivil Toplum Kuruluşları geçmişten günümüze toplumsal politikaların oluşmasında ve şekillenmesinde önemli bir yere sahip olan ve geçmişi Osmanlı Devleti’ne dayalı olan oluşumlardır. Toplum için önemli ve gerekli dönemlerde ortaya çıkan konularda toplumda bir araya gelerek çözüm odaklı bir yaklaşımla toplumsal faydanın yaratılması esası üzerine kurulu olan sivil toplum kuruluşlarının toplumsal birliktelik açısından taşıdığı önem hemen her dönem kendisini korumuştur. Bu bağlamda 14 Ağustos 2023 tarihinde Gaziantep Üniversitesi Kadın ve Aile Çalışmaları Uygulama ve Araştırma Merkezi ile Gazikültür Sanat Ticaret ve Turizm A.Ş. iş birliğinde düzenlenmesi planlanan “Gaziantep İli Kadın Sivil Toplum Kuruluşları (STK) Çalıştayı” ile Gaziantep ilinde faaliyette bulunan kadın STK’ların kuruluş amaçları, hedef ve beklentilerinin değerlendirileceği bir tartışma platformunun oluşturulması planlanmaktadır.

ÇALIŞTAY PROGRAMI

Gaziantep Üniversitesi Kadın ve Aile Çalışmaları Uygulama ve Araştırma Merkezi ile Gazikültür Sanat Ticaret ve Turizm A.Ş. işbirliğinde düzenlenmesi planlanan çalıştay programı dahilinde yer almasının planlandığı program içeriği aşağıda belirtildiği gibidir.

PROGRAM AKIŞI

14 Ağustos 2023

(Gaziantep Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Dekanlığı Toplantı Salonu)

09:30-10:00        İstiklal Marşı ve Saygı Duruşu

İlgili Paydaş Kurum Tanıtım Video Gösterimleri

Açış Konuşmaları

10:00-11:00        Oturum I “Gaziantep İli Kadın Sivil Toplum Kuruluşları Kuruluş Amaçları”

11.00-11:15        Ara

11.15-12:15        Oturum II “Gaziantep İli Kadın Sivil Toplum Kuruluşları Hedef ve Beklentileri”

12:15-13:00        Kapanış ve Yemek-Seyirtepe Tesisleri

İLETİŞİM

kadingenclik@gazikulturas.com
FATMA ZEHRA ÖZTÜRKBAKKALOĞLU
+90 530 300 27 70