GAZİKÜLTÜR
Gaziantep Kültür Sanat

1 NUMARALI AYINTAB ŞER’İYYE SİCİLİ

Gaziantep’e ait birçok sicil günümüze kadar ulaşmıştır. Sicillerin her biri paha biçilemez öneme sahiptirler. Fakat bunlar arasında Gaziantep’e ait en eski şer’iyye sicili olan “1 Numaralı Ayıntab Şer’iyye Sicili”ni ayrı bir yerde tutmak gerekir. Mevzubahis sicil 374 sayfa ve 1461 belgeden oluşmaktadır. Sicildeki belgeler 13 Zilhicce 937/28 Temmuz 1531 ile 11 Rebiülevvel 960/25 Şubat 1553 tarihlerini kapsamaktadır. Yaklaşık beş yüz yıllık bir geçmişe sahip olan kayıtları barındıran bu sicil şehrimizle ilgili eşsiz bilgilere ulaşmamızı sağlamaktadır. Sicilde Osmanlı Ayıntabı’nın sosyal, ekonomik yapısı ve gündelik hayatına hakkında bilgiler içeren çok çeşitli belgeler bulunmaktadır. Askeri sistemin işleyişinden vergi düzenine, aile yapısından cinayet ve yaralama olaylarına varıncaya kadar akla gelebilecek her konuda kayda rastlamak mümkündür. 

E-KİTAP

Kategori : Tarih, Yayınlar