GAZİKÜLTÜR
Gaziantep Kültür Sanat

OSMANLI DÖNEMİ GAZİANTEP KUYUMCULUĞU

Kitap çalışmalarımızda öncelik olarak Gaziantep’in köklü mirasını gençlerle buluşturmayı, tanıştırmayı, hafızalarını tazelemeyi amaçlıyoruz. Bu minvalde şehrimizin kültürel değerlerini, mesleklerini, icra edilen el sanatlarını kalıcı hale getirmeye gayret etmekteyiz. Amacımıza yönelik gayretlerden birisi de Osmanlı Dönemi Gaziantep Kuyumculuğu kitabıdır.

Gaziantep el sanatları, Anadolu kültürel değerleri arasında önemli bir yere sahiptir. Gaziantep kuyumculuk sanatı günümüzde de zengin motifleri ile kendine ülke çapında yer bulmaktadır. Osmanlı Dönemi Gaziantep Kuyumculuğu adlı bu çalışma, geçmiş dönemlerde bu şehrin estetik değerlerinin, kültürel altyapısının ve birikiminin ne kadar derin olduğunu çok kıymetli örnekleriyle ortaya koymaktadır. Murat Uğurluer’in uzun uğraşlar sonucu hazırlamış olduğu bu çalışma, Gaziantep’in geçmişten beri ne kadar farklı zenginlikleri bünyesinde barındırdığını gözler önüne sermektedir.

Bu zamana kadar hakkında pek fazla doyurucu bilgilerin yer almadığı bir kültürel unsur durumunda olan Gaziantep kuyumculuk sanatı Osmanlı Dönemi Gaziantep Kuyumculuğu başlığı altında Gaziantep’le ilgili çeşitli objelerden oluşan zengin bir koleksiyonu elinde bulunduran Murat Uğurluer tarafından uzun yılların birikimi olarak vücuda getirilmiştir.

Kitapta yer alan görsel malzemeler ve kuyumculuk sanatı ile ilgili yazı ve açıklamalar, uzun ve yorucu bir mesainin sonucunda kaleme alınmış çok değerli birikimlerdir. Gaziantep el sanatları ile ilgili bilgilerin ansiklopedik açıklamalardan öteye gitmediği hesaba katılırsa kitaptaki ayrıntılı ve doyurucu anlatımın ne kadar önemli olduğu ortaya çıkmaktadır.

Yazar : MURAT UĞURLUER
Kategori : Araştırma, Tarih
Yıl : 2016