GAZİKÜLTÜR
Gaziantep Kültür Sanat

200 YIL SONRA MÜTERCİM ÂSIM VE TÜRKİYE’DE SÖZLÜK ÇALIŞMALARI

Mütercim Âsım Efendi, Antep’te yetişip Osmanlı ilim ve kültür hayatında iz bırakmış bir şahsiyettir. Türk kültürünün Anadolu’da şekillenmesinde Antep’in önemli bir yeri vardır. Tarih boyunca bulunduğu stratejik konum itibarıyla hem siyasi hem de iktisadi ve ticari açıdan önemli bir merkez olan Antep, buna paralel olarak bir kültür muhiti olma vasfını kazanmış ve bunu uzun yıllar muhafaza etmiştir. Gaziantep, aynı zamanda, bir ilim merkezidir. Bu özelliğinden, ilmî zenginliğinden ve ilim müesseseleri ile yetişmiş alimlerinin çokluğundan dolayı “Küçük Buhara” olarak nitelendirilmiştir. İşte Mütercim Âsım böyle bir muhitte yetişerek eserleriyle kendisinden söz ettirmiş bir alimdir. Bununla birlikte, Mütercim Âsım denildiğinde öncelikle Türkçe ve sözlük çalışmaları akla gelmektedir.

Gaziantep’in sembol şahsiyetlerinden Mütercim Âsım hakkında yayınladığımız bu kitap Gaziantep Büyükşehir Belediyesi ve Türkiye Yazarlar Birliği (TYB) Gaziantep Şubesi iş birliği ile 30 Kasım-1 Aralık 2019 tarihlerinde düzenlenen “200 Yıl Sonra Mütercim Âsım ve Türkiye’de Sözlük Çalışmaları Bilgi Şöleni”nde Mütercim Âsım ve Türkiye’de sözlük çalışmaları üzerine sunulan 19 bildiriden oluşmaktadır.

288 sayfadan oluşan kitap iki gün süren ve Mütercim Âsım’dan günümüze kadar devam eden sözlük yazarlığı, dilin önemi ve meselelerinin gündeme geldiği bilgi şöleninin bildirilerini ihtiva etmekte ve alanında başucu eseri özelliği taşımaktadır.

Yazar : EDİTÖR: PROF. DR. HALİL İBRAHİM YAKAR
Kategori : Araştırma