GAZİKÜLTÜR
Gaziantep Kültür Sanat

ANTEP SAVUNMASI MANZUMELER-FOTOĞRAFLAR

Antep Savunması Manzumeler-Fotoğraflar adlı çalışmamız ile Antep Savunması’nda öne çıkmış kimi şahsiyetlerin hayatlarını manzum olarak ele almakta ve metinleri savunmada görev alan kişilerin fotoğraflarıyla desteklemekteyiz. Diğer yandan geçmiş zamanlarda kutlanan 25 Aralık merasimlerinden elde edilen fotoğraflar bir araya getirilerek Gaziantep’te geçmiş kurtuluş bayramlarının nasıl icra edildiğini fotoğraflarla anlatmaktayız. Böylece Antep direnişinde görev yapan kahramanlarımızın fotoğraflarını şahsi albümlerden çıkararak hafızalara kazınmalarını sağlamayı amaçladık.

Kitabın yazarı F. Bilge Kazaz, Gaziantep sevdalısı birisi olarak, Gaziantepli ailelerde bulunan fotoğrafları toplayarak şehrin geçmiş dönemlerine dair çalışmalar ortaya koymaktadır. F. Bilge Kazaz bu çalışmasında Antep Savunması’nın öne çıkmış isimlerinden Postacı Apardım Ahmet, Şehit Mustafa Yavuz, Özdemir Bey ve Yıldırım Kamil Haznedar’la ilgili manzumeler yazmıştır. Bahsedilen kişilerin ailelerinden ve hakkında yazılanlardan hareketle bilgileri bir araya getirmiş ve o şahsiyetlerin hayatlarını ve Antep savunmasındaki rollerini manzum olarak kaleme almıştır. Şiirsel bir dille yazılan manzumelerde, zikredilen kişilerin faklı özellikleri anlatılarak unutulmamaları sağlanmıştır.

Ayrıca kitapta ilk defa yayınlanan yaklaşık 145 fotoğraf yer almaktadır.

Yazar : F. BİLGE KAZAZ
Kategori : Araştırma
Yıl : 2017