GAZİKÜLTÜR
Gaziantep Kültür Sanat

ANTEP’TE MİSYONERLER, ERMENİLER VE MİLLÎ MÜCADELE

Antep Savunması’nın 100. yıl dönümü kapsamında yayınladığımız Antep’te Misyonerler, Ermeniler ve Millî Mücadele başlıklı kitap Antep Savunması’na giden süreci ele almaktadır. Kitap, dört makalenin bir araya getirilmesiyle oluşturulmuştur. Farklı makalelerin bir araya getirilmesiyle oluşsa da aslında 19. yüzyıl ortalarında başlayıp Millî Mücadele ile sonuçlanan bir siyasi ve toplumsal çatışma sürecini farklı yönleriyle birlikte toplu şekilde ele almayı amaçlanmıştır. Bu açıdan bakıldığında rastgele ardı ardına sıralanmış farklı makalelerden ziyade birbirini takip eden ve destekleyen bütünlüklü bir çalışma ortaya konulmaya gayret edildiği görülebilir.

Kitaptaki ilk iki makale, misyonerlerin sosyal ve siyasi çalışmalarının Antep’teki yansımalarına odaklanmaktadır. Misyonerlerin de tetiklediği Ermeni sorununun ortaya çıkışı ve sonrasında yaşanan çatışma süreci takip eden makalede ele alınmakta ve Ermeni sorununun Millî Mücadele sonuna kadar Antep’e nasıl yansıdığı izah edilmeye çalışılmaktadır. Bu faaliyetlerle birlikte Millî Mücadele’nin iç ve dış dinamikleri ile Antep Millî Mücadelesi’nin unsurları da süreçte anlaşılması gereken konulardandır. Son iki makale de Kılıç Ali Bey’in Antep’teki çalışmaları ile Mustafa Kemal Paşa’nın ve Heyet-i Merkeziye’nin Antep’te yürütülen mücadeleye verdikleri önem ve yaptıkları destekler ile Fahri Can’ın şehirdeki çalışmaları ile ele alınmıştır. Bahsedilen konular toplamında kitap, “Antep”i “Gaziantep”e çeviren süreci kapsamaktadır.

Yazar : DOÇ. DR. RAMAZAN ERHAN GÜLLÜ
Kategori : Araştırma, Tarih