GAZİKÜLTÜR
Gaziantep Kültür Sanat

CEPHE HATTINDAN TÜRK VE FRANSIZ BASININDA ANTEP SAVUNMASI (1918-1921)

Haklı direnişi neticesinde “Gazi” unvanını alan Antep, işgallere kısıtlı imkanlarla direnmiştir. İmkanların son derece kısıtlı olmasına rağmen elde edilen başarı iman ve şuur ile açıklanabilir mahiyettedir. Bugün coşku ile kutladığımız Gaziantep’in kurtuluşuna bu nazarda bakmamız gerekmektedir. Bu bağlamda Antep Savunması’nı tüm detayları ile bilme ve gelecek nesillere aktarma vazifemiz bulunmaktadır. Bu vazife bilinciyle Gaziantep’in düşman işgalinden kurtuluşunun 100. yıl dönümünde kitaplar yayınlanmakta ve etkinlikler gerçekleştirilmektedir. Bahsedilen hususlar doğrultusunda yüzyıllık mirası yeniden gündeme getirmek ve şehitlerimizi, gazilerimizi, kahramanlarımızı anmak maksadıyla Cephe Hattından Türk ve Fransız Basınında Antep Savunması (1918-1921) başlıklı kitap Gazikültür Yayınları arasında yayınlanmıştır. Editörlüğünü Dr. Samet Bayrak’ın üstlendiği ve Murat Dağ ile İsmail Hakkı Üzüm’ün hazırladığı kitap, Antep Savunması ile ilgili önemli bir boşluğu doldurmaktadır.

272 sayfadan oluşan Cephe Hattından Türk ve Fransız Basınında Antep Savunması (1918-1921) kitabında ulusal, yerel ve Fransızca gazeteler olmak üzere toplamda 24 farklı gazete incelenmiştir. Bu özelliği ile kaynak niteliği taşıyan çalışmada toplamda 197 farklı tarihlerden seçkin haberler kronolojik olarak yer almıştır. Türk basınına ait olan gazeteler, transkript edilmiş, ardından günümüz Türkçesine uyarlanarak sadeleştirilmiştir. Bununla birlikte, Fransız basınında yer alan Antep haberleri ile ilgili bölümlerinin Türkçe tercümesi yapılmış, herhangi bir ekleme yapılmaksızın yayınlanmıştır. Ayrıca her haberin yanında bulunan QR kod ile haberin asıl nüshası dijital olarak verilmiş olmakla çalışma ayrı bir önem kazanmaktadır.

Yazar : EDİTÖR: DR. SAMET BAYRAK - HAZIRLAYANLAR: MURAT DAĞ-İSMAİL HAKKI ÜZÜM
Kategori : Araştırma, Tarih
Yıl : 2022