GAZİKÜLTÜR
Gaziantep Kültür Sanat

DEFINING THE ROLE OF LOCAL AUTHORITIES IN MANAGİNG AND PROPAGATİNG CULTURAL HERITAGE (KÜLTÜREL MİRASIN YÖNETİMİNDE VE TANITIMINDA YEREL YÖNETİMLERİN ROLÜ)(E-KİTAP)

Kültürel miras, şehirlerin kimliklerini belirleyen ve çağlar arasından dünden bugüne köprü vazifesi gören bir hüviyete sahiptir. Türkiye’nin her şehri zengin kültürel mirasa sahiptir. İşte Gaziantep’te bunlardan birisidir. Gaziantep tarih boyunca çeşitli medeniyetlere ev sahipliği yapmıştır. Gaziantep bölgesi Hitit, Roma, Selçuklu ve Osmanlı gibi önemli uygarlıkların yaşadığı ve izlerini bıraktığı bir yerdir.

Şehirler açısından kültürel mirasın bahsedilen önemi düşünüldüğünde ilk olarak yönetimi ve korunmasının nasıl gerçekleşeceği akla gelmektedir. Gaziantep Büyükşehir Belediyesi İmar ve Şehircilik Daire Başkanlığı KUDEB Şube Müdürlüğü bu hususun farkında olarak bünyesinde, 22-24 Ekim 2019 tarihleri arasında, Zeugma Mozaik Müzesi’nde IKOMOS Uluslararası Anıtlar ve Sitler Konseyi Yasal Yönetsel ve Uluslararası Bilimsel Komitesi ICLAFI Sempozyumu ve Yıllık Toplantısı gerçekleştirdi.

Sempozyumun şehrimiz açısında ehemmiyetinin farkında olarak GAZİKÜLTÜR A.Ş. bünyesinde sempozyumu kitaplaştırdık. Kültürel mirasın korunması, yönetimi, tanıtılması vb. ve bu hususlarda yerel yönetimlerin rolüne dair kitapta konusunda uzman bilim adamları tarafından bildiri olarak sunulan toplam 20 makale bulunmaktadır. 212 sayfadan oluşan çalışma, elektronik kitap olarak yayınlanmıştır. Böylece, bu derecede ehemmiyetli bir konunun, daha geniş kitlelere yayılmasını amaçladık.

E-KİTAP

 

Yazar : GAZİKÜLTÜR
Kategori : Araştırma
Yıl : 2021