GAZİKÜLTÜR
Gaziantep Kültür Sanat

EL EMEĞİ, GÖZ NURU: KUTNU KUMAŞI (E-KİTAP)

Gaziantep, sadece Türkiye’de değil, dünyada da bir marka haline gelmiştir. Gastronomi başta olmak üzere geleneksel el sanatları, tarım ürünleri ile de ismini dünyaya duyurmuştur. Yüzyıllardır Gaziantep’te üretilen ve artık şehirle özdeşleşen kültürel ögelerden bir diğeri de Kutnu kumaşıdır. Anadolu kültürel değerleri arasında önemli bir yere sahip olan Kutnu, zengin objelerle varlığını bugüne kadar muhafaza etmiştir. Kültürümüzü yansıtan şekil, desen ve dokuma özelliği ile sanatsal değer taşıyan, göz nuru, el emeği Kutnu kumaşı, geçmişte zengin motifleri ile kendine ülke bazında haklı bir yer bulmuştur.

Türk dokumacılığında özel bir yeri olmasına ve Gaziantep’le özdeşleşmiş bir unsur olarak yaygın kullanım alanı bulmuş rağmen Kutnu kumaşı hakkında çok az çalışma yapılmıştır. Bu eksikliğin doğurduğu ihtiyaç doğrultusunda El Emeği, Göz Nuru: Kutnu Kumaşı adlı çalışmayı e-kitap olarak yayınladık.

İki bölümden ve 226 sayfadan oluşan kitabın birinci bölümünde, Gaziantep’in coğrafi ve tarihi durumu, Gaziantep’te dokumacılık, Kutnu-Alaca ve Meydaniye kumaşların tanımı yer almaktadır. İkinci bölümünde ise araştırmanın esas amacına ulaşması adına, Gaziantep’te dokunan Kutnu-Alaca ve Meydaniye kumaşlarının üretim esnasındaki işlem aşamaları, analizler ve neticeleri ile örneklerin tanıtımı yer almaktadır.

E-KİTAP

Yazar : PROF. DR. ZAHİDE İMER
Kategori : Araştırma
Yıl : 2019