GAZİKÜLTÜR
Gaziantep Kültür Sanat

GAZİANTEP İNANÇ ATLASI

“Gaziantep İnanç Atlası” çalışması Gaziantep il merkezinin yanı sıra köy ve ilçeleri de içeren oldukça kapsayıcı bir çalışmadır. Bu çalışmayla Gaziantep yöresinde bulunan dinî yapılar kayıt altına alınmış, fotoğraflanmış, bu yapıların mimari özelliklerinin yanı sıra tarihine de değinilmiştir. Ayrıca türbede/makamda yatan kişilerle ilgili halk arasında anlatılan menkıbeler de derlenerek kayda geçirilmiştir.

Çalışmamızda sadece İslam eserleri değil Hristiyan ve Yahudi dinî yapılarına da yer verilmektedir. Bununla birlikte günümüzde mevcut olmayan ancak tarihî kayıtlarda varlığı tespit edilebilmiş cami, mescit, türbe, mezar, zaviye gibi dinî yapılarla ilgili bilgiler de verilmiştir.

E-KİTAP