GAZİKÜLTÜR
Gaziantep Kültür Sanat

GAZİANTEP KİLİMCİLİK TARİHİ

Gaziantep kilimi, binlerce yıllık bir birikim sonucu doğmuş, “Antep kilimi” olarak tanınmış ve kullanılmıştır. Türk kültürünün derin izlerini taşıyan bu orijinal kilimler, zamanla yerini sanayi ürünlerine bırakmıştır. Gaziantepli kilim ustaları Antep kilimlerini uzun yıllar yurtiçi ve yurtdışına ihraç etmişler ve uzun yıllar ülke ekonomisine katkıda bulunmuşlardır.

Türk kültür ve sanat tarihine dair önemli veriler sunan Gaziantep kilimleri üzerinde önemle durulması gerekmektedir. Bu düşünceden hareketle yayınladığımız Gaziantep Kilimcilik Tarihi adlı çalışmamız, geçmiş dönemlerde bu şehrin estetik değerlerinin kültürel altyapısının ve birikiminin ne kadar derin olduğunu çok kıymetli örneklerle ortaya koymayı amaçlamaktadır. Dr. M. Kâzım Erkent’in uzun uğraşlar sonucu hazırlamış olduğu bu çalışma, Gaziantep’in geçmişten beri ne kadar farklı zenginlikleri bünyesinde barındırdığını gözler önüne sermektedir.

Kitapta yer alan görsel malzemelerin ve kilimcilik sanatıyla uğraşanların isimlerinin, uzun ve yorucu bir mesainin sonucunda kaleme alınmış çok değerli ve gelecek nesillere aktarılması gereken birikimler olduğu kanaatindeyiz.

Yazar : DR. M. KÂZIM ERKENT
Kategori : Araştırma, Tarih
Yıl : 2018