GAZİKÜLTÜR
Gaziantep Kültür Sanat

GAZİANTEP LİVASLARI, KASTELLERİ VE YER ALTI SU YAPILARI

Gaziantep bulunduğu stratejik konum itibarıyla ilk uygarlıklardan itibaren çeşitli medeniyetlere ev sahipliği yapmış kadim bir kenttir. Gaziantep bölgesinin sıcak ve kurak ikliminden dolayı gelişmiş su kültürü, tarih boyunca önemini hep korumuştur. Gaziantep yer altı sistemlerinin Roma Dönemine kadar dayandığı tespit edilmiştir. Gaziantep’te hüküm süren medeniyetler kendilerine göre bir su sistemi kurmuşlar ve suyu halkla buluşturmuşlardır.

Yaklaşık 15 km. uzaklıktaki livaslarla şehre su sağlayan sistemler, zamanının büyük mühendislik ve tasarım harikası olarak tarihteki yerini almıştır. Kastel sistemi ile yer altındaki kirli su ile temiz su birbirine karışmadan bir düzen içinde akış sağlamaktadır. Dönemin yüksek teknolojisi kullanılarak inşa edilen ve yer altındaki onlarca kilometrelik geçişlerle birbirine bağlanan livas ve kasteller devasa bir sistemle çalışmaktadır.

Gaziantep’in gelişmiş su kültüründen ve köklü su taşıma sistemlerinden yola çıkarak Gaziantep Livasları, Kastelleri ve Yer Altı Su Yapıları adıyla bu çalışmayı yayınladık. Bu çalışmamızda Doç. Dr. Meltem Uçar olmak üzere Zafer Okuducu, Metin Sözen, Nusret Çam ile Ali Yamaç gibi yetkin isimlerin birikimlerini görsellerle bir araya getirerek Gaziantep’in günümüz ve gelecek nesillerce daha iyi tanınması ve korunmasını amaçladık.

Yazar : EDİTÖR: DOÇ. DR. MELTEM UÇAR
Kategori : Araştırma
Yıl : 2018