GAZİKÜLTÜR
Gaziantep Kültür Sanat

GAZİANTEP TARİHÎ ÇARŞISI – YERİN RUHU

Gaziantep’te ticaret, diğer Türk-İslam şehirlerinde olduğu gibi, sadece alım-satım işlemi olarak algılanmamıştır. Her alanda olduğu gibi “insanı öncelemek” düsturu ticaretin de belkemiğini oluşturmuştur. Ticaretin yapılabilmesi için inşa edilen mekanlar ve bu mekanların toplamı olan “çarşı” bu sanatın icra edildiği yer olmuştur. Çarşı, şehrin kalbi ve dolayısıyla nabzının attığı yer olarak önemini muhafaza etmiştir. Gaziantep için de çarşı, bu özelliği ile tarihi ticaret merkezinde yaşamaya devam etmektedir.

Bu tarihî bölgede han, bedesten, hamam, cami, çeşme ve kasteller yer almaktadır. Uzun Çarşı, Bakırcılar Çarşısı, Eskici Çarşısı, Attar Çarşısı, Köşker Çarşısı, Buğday Pazarı, Almacı Pazarı’nın bulunduğu sokaklar ve meydanlar yaşayanların deneyimleriyle bütünleşerek, ilkçağlardan günümüze çok katmanlı yapısıyla şehir kimliğinin göstergesi olmuştur. Bu tarihî yapı içinde höyük ve üzerindeki kale, çarşıyı anlamlandırmaktadır.

Bu kültürel mirasın korunabilmesi “yerin ruhu”nun yaşatılabilmesi ile mümkün olacaktır. Şehirlerin önem kazandığı 21. yüzyılda, gelişen teknolojinin imkanlarından yararlanırken, Gaziantep’in özgün tarihi dokusunu muhafaza edebilmek, ruhun korunmasına olanak sağlayacaktır. Ayrıca, çarşı kültürünü de ihmal etmemek gerekmektedir. Gaziantep çarşısının hala yaşattığı Ahilik kültürü üzerinde durmamız gereken önemli unsurlardandır. Bu minvalde hem çarşımızın ruhunu muhafaza etmek hem de gelişen teknolojiyle uyumlu bir şekilde yaşatabilmek adına öncelikle kültürel mirasın kayıt altına alınması gerekmektedir.