GAZİKÜLTÜR
Gaziantep Kültür Sanat

GAZİANTEPLİ BİR USTA: TENEKECİ MEHMET

Hiçbir gelenek kendiliğinden doğmadığı gibi insandan bağımsız bir şekilde varlığını koruyamaz. Özellikle de sanatkar ve zanaatkar kişiler geleneğin taşıyıcısı konumundadırlar. Yılların vermiş olduğu tecrübe, birikim ve ustalıkla onlar artık birer hazine mahiyeti taşırlar. Bu bağlamda ülkemizin her köşesinde üzerine titrememiz ve tecrübelerinden faydalanmamız gereken insanımız vardır. Geleceğe bir umut bırakan bu insanlarımızın ellerinden tutmalı, sözlerini kulağımıza küpe etmeli ve ustalıklarını kayıt altına almalıyız.

GAZİKÜLTÜR A.Ş. olarak bahsettiğimiz insan hazinelerimizi el üstünde tutmayı vazife olarak görüyoruz. Unutulmaya yüz tutmuş meslekleri sürdüren ve şehrimizin tarihi hafızasına ışık tutan yaşayan insan hazinelerimizin tecrübelerini muhafaza etmeye çalışıyoruz. Bu düşünceyle, ahilik geleneğini devam ettiren Tenekeci Mehmet olarak bilinen Mehmet Durdu Aksak’ın kendi kaleminden hayatını, mesleki serüvenini, Gaziantep’te esnaflık kültürünü ve engin tecrübesini içeren “Gaziantepli Bir Usta: Tenekeci Mehmet Usta” başlıklı kitap vücuda geldi.

Yazar : MEHMET DURDU AKSAK
Yıl : 2021