GAZİKÜLTÜR
Gaziantep Kültür Sanat

GAZİANTEP’TE DİNİ HAYAT

Gaziantep, güçlü bir sanayiye ve ekonomiye sahip olmanın yanı sıra, geçmişten bugüne, dinî hayat ve faaliyetleri bakımından da oldukça zengin bir şehir hüviyetine sahiptir. Gaziantep’in geçmişten devraldığı bu zengin mirasa dikkat çekebilmek, bu mirası geleceğe taşıyabilmek, şehrimizin manevi birikimini tespit edebilmek, dinî eğitime katkı sunmuş kimselerin hizmet ve faaliyetlerinin tanıtılmasına imkân sağlamak adına “Uluslararası Gaziantep Âlimleri ve Gaziantep’te Dinî Hayat” sempozyumu düzenlenmiştir.

Bu sempozyum, Gaziantep Üniversitesi İlahiyat Fakültesi, Gaziantep Büyükşehir Belediyesi ve Gaziantep İl Müftülüğü iş birliği ile 14 Ekim 2016 tarihinde Gaziantep Üniversitesi Mavera Kongre ve Kültür Merkezi’nde, farklı üniversitelerden çok sayıda akademisyenin katkısıyla gerçekleştirilmiştir. Toplamda elli tebliğin sunulduğu sempozyumda Gaziantep’te Dinî ve Sosyal Hayat, Gaziantepli Âlimlerin Biyografileri ve Eserleri temel başlıkları altında Gaziantep’te dinî hayat ve Gaziantep âlimlerinin dinî, tarihî ve edebî eserleri hakkında bilgiler verilmiş, ayrıca şehrin âlimlerinin dinî ve tasavvufî düşünceye katkısına ilişkin sunumlar yapılmıştır. GAZİKÜLTÜR A.Ş. olarak bu çalışma ile basımını üstlendiğimiz sempozyum bildirilerini “Gaziantep’te Dini Hayat” ismiyle kitaplaştırarak ilim dünyasına ilgili alanda katkı sağladığımıza inanıyoruz.

Yazar : EDİTÖR: PROF. DR. ŞEHMUS DEMİR
Kategori : Araştırma
Yıl : 2017