GAZİKÜLTÜR
Gaziantep Kültür Sanat

GAZİANTEP’TE SUYUN ÖYKÜSÜ

Evliye Çelebi, Gaziantep’ten “İçinden cennet ırmağı sular akan Şehr-i Ayıntab-ı Cihan” diye bahseder. Buradan da anlıyoruz ki Gaziantep geçmiş dönemde olduğu gibi günümüzde de suyla çok fazla haşir neşir olmuş bir şehirdir. Bu hususu şehrimizin adından da anlamak mümkündür: Ayıntap kelimesindeki “Ayn” pınar, göz; “Tab” ise parlaklık demektir. Kelime bu anlamıyla “suyun gözü, parlak pınar” anlamına gelmektedir. Buradan hareketle ortaya koyduğumuz Gaziantep’te Suyun Öyküsü adlı çalışma bir yandan tarihi süreçteki Antep’in su geçmişini ortaya koyarken diğer yandan da günümüzde çok büyük bir proje olan ve şu an GASKİ Genel Müdürlüğü’nün üzerinde çalıştığı Düzbağ Projesi’nin detaylarını da ortaya koymaktadır. Kitapta ayrıca Kartalkaya Barajı, Hacıbaba İçme Suyu Arıtma Tesisi, Narlıkuyu Su Tesisleri hakkında da bilgiler bulmak mümkündür.

Kitabın yazarı Hüseyin Sönmezler, GASKİ Genel Müdürlüğü yanında aynı zamanda şair bir kimliğe de sahiptir. Kitapta her bölümün başına Hüseyin Bey’in yazmış olduğu kısa şiirlerden konulmuş, böylece kitap edebi bir değer de kazanmıştır.

Kategori : Araştırma