GAZİKÜLTÜR
Gaziantep Kültür Sanat

2 GAZİ’NİN 36 SAATİ

25 Aralık 1921’de, kurtuluşunu büyük kahramanlıklar göstererek, destanlar yazarak elde eden Antep, Millî Mücadele döneminde ortaya koyduğu olağanüstü fedakârlık ve savunmadan dolayı 8 Şubat 1921’de hakkıyla kazanılan “Gazilik” unvanı ile savaştaki kahramanlığını resmileştirmiştir. Mustafa Kemal Paşa da Sakarya Savaşı’nın ardından 19 Eylül 1921’de “Gazi” unvanını alarak Ulusal Kurtuluş Savaşı’ndaki üstün başarısını ve önderliğini ölümsüzleştirmiştir. Her iki Gazilik de TBMM tarafından, millet adına kendilerine verilmiştir. Millî Mücadele’de “Gazi” olan bu iki kahraman 26 Ocak 1933’te bir araya gelmiş, Mustafa Kemal’e “Hemşerilik Beratı” verilmiş ve o günden sonra Gaziantepliler Ulu Önder’in Gaziantep’e teşriflerini her yıl 26 Ocak’ta büyük bir coşku ile kutlamışlardır.

Bu çalışmamız Mustafa Kemal Paşa’nın Gaziantep’i ziyaretlerini esas almakla beraber Millî Mücadele dönemi içinde Antep ile Mustafa Kemal Paşa arasında yapılan yazışmaları da ihtiva etmektedir. Bu önemli ziyareti konu alan bir de belgesel film çekilmiştir. Belgesel filmde bu tarihi ziyarete tanıklık eden kişilerle yapılan röportajlara da yer verilmiştir.

Bu kitap + belgesel çalışması ile şehrin tarihini merak edenler için bu önemli gün irdelenmiştir.

Yazar : GAZİKÜLTÜR
Kategori : Araştırma, Tarih
Yıl : 2016