GAZİKÜLTÜR
Gaziantep Kültür Sanat

GÖNÜLDEN NAĞMELER

“Kara topraktır aslımız
İbrahim Halil neslimiz
Âdem babadır üstümüz
Âdem baba evladıyız

Âdem baba verdi zekât
Sabanda buldu bereket
Seherde çifte hareket
Ziraatçı babamız hanı

Cümlenin annesi Havva
Bu dünya yalancı yuva
Gönlünü nur ile sıva
O şeytana uymayalım…”

Sözlerinin sahibi Âşık Halil Balcı’nın kendi kaleminden hayat hikayesinin işlendiği Gönülden Nağmeler adlı çalışma bir bütünlük içerisinde vücut bulmuştur.

Yazar : ÂŞIK HALİL BALCI
Kategori : Araştırma
Yıl : 2018