GAZİKÜLTÜR
Gaziantep Kültür Sanat

HADİS EL KİTABI

“İlim öğrenmek kadın-erkek her müslümana farzdır.” hadisi ilim yolunun önemine vurgu yapmaktadır. Bu vurgudan hareketle hadisler bir araya toplanmıştır. Günümüze kadar birçok hadis derlemesi yapılmış ve hadis ilmi ilerlemeler kaydetmiştir.

Hadis El Kitabı, hadis ilminin temelleri anlatılmaktadır. “Kurân varken hadise gerek var mı? Hadis neye yarar? Hadisler nasıl derlendi? Hadis kitaplarına ne kadar güvenebiliriz? Hadis âlimleri kimlerdir? Sünnet ne demektir?” gibi pek çok sorunun cevabı da kitapta verilmektedir.

Ömer Sevinçgül tarafından hazırlanan Hadis El Kitabı’nda hadisler muhtevalarına göre tasnif edilmiş ve uygun başlıklar altında bir araya getirilmiştir. Böylece öğrenilmek istenen konular ile ilgili hadisler toplu bir şekilde bütünlüklü olarak verilmiş olup el kitabı şeklinde yayınlamıştır.

Yazar : ÖMER SEVİNÇGÜL
Kategori : Araştırma