GAZİKÜLTÜR
Gaziantep Kültür Sanat

HALİT ZİYA BİÇER OBJEKTİF VE ARŞİVİNDEN SEYR-İ ANTEP

Halit Ziya Biçer, yıllarca herhangi bir beklentisi olmadan Gaziantep kültürünü yazıya geçirmiş, sosyal ve kültürel amaçlı faaliyetlerde etkin rol almıştır. Daha çok Foto Mercek diye bilinen arşivinde Gaziantep’le ilgili binlerce fotoğrafı biriktirmiş ve kıymetli bir koleksiyon haline getirmiştir. Gaziantep için büyük önem taşıyan bu koleksiyonu açıklamalı bir şekilde faydasına binaen yayınladık.

Mehmet Fatih Bozkurt tarafından hazırlanan Seyr-i Antep kitabında yer alan Gaziantep’le ilgili 410 fotoğraf şu bölümlerden oluşmaktadır: Kitabın başına Halit Ziya Biçer’in kendi anlatımıyla hayat hikâyesi ve yaşam felsefesi bir röportaj şeklinde kitabı hazırlayan Mehmet Fatih Bozkurt tarafından kaleme alınmış, sonrasında Osmanlı’dan Cumhuriyete Gaziantep Panoraması, Gaziantep Sokak ve Evleri, Mazi ve Meslekler, Sanayi Fotoğrafları, Milli Mücadele ve Cumhuriyet Dönemi Anma ve Kutlama etkinlikleri, Geçmişten İzler, Gaziantep Ören Yerleri ve Gaziantep Folkloru, Gaziantep Sanatsal Çalışmaları bölümleri yer almıştır.

İnanıyoruz ki bu çalışma geçmiş dönemi araştıracak olan tarihçilerin, edebiyatçıların, sosyal bilimcilerin Gaziantep’le ilgili çalışmalarına bir ışık tutacak, Gaziantep’in şu anda bulunduğu durumun geçmişten günümüze nasıl bir süreçten geçtiği fotoğraflarla ve daha da önemlisi fotoğraf altı yazılarıyla geçmişi aydınlatacaktır.

Yazar : MEHMET FATİH BOZKURT
Kategori : Araştırma
Yıl : 2017