GAZİKÜLTÜR
Gaziantep Kültür Sanat

KADINLARIN DİLİNDEN DÜNDÖKÜMÜ – 1900’LERDEN 2000’LERE GAZİANTEP

Tarihî kaynaklarda gündelik hayata dair kayıtlara nadiren rastlanır. Bu sebeple tarihte gündelik hayatın nasıl yaşandığına dair hep bir sis bulutu vardır. Bu anlaşılmazlığı bir nebze de olsa kırmak için bizzat belli bir yaşın üzerinde olan büyüklerimizin can kulağıyla dinlenilmesi gerekmektedir. Bugün buna sözlü tarih çalışması deniliyor. Fatma Barbarosoğlu ve Nazife Şişman, Gaziantep’in gündelik hayatını ve sosyal dokusunu anlamak üzere Gaziantepli 70 yaş ve üstü kadınlar ile sözlü tarih görüşmeleri gerçekleştirdiler. Böylece yaşayan insan hazinelerimizin hayat hikâyeleri henüz kendileri hayattayken, birinci ağızdan dinlenilmiş ve kayıt altına alınmış oldu. Bu girişim, şehrimiz yani bizim hikâyemiz üzerindeki sis bulutunun bir nebze de olsa dağılmasını sağlayacaktır.