GAZİKÜLTÜR
Gaziantep Kültür Sanat

KALBE DÜŞEN CEMRE

Yunus Emre, Türk dili ve medeniyetinin temel taşlarındandır. Şiirlerindeki her kelime her harf Müslüman Türk’ün tarihî tecrübesini ve ortak aklını bin yıllar sonrasına taşır. Bu sebeple de dünyanın köklü değişimine irfanı ile göğüs gererek çağlar ötesine seslenir. Böylelikle Yunus Emre, Türk millî kültüründe faydalanılan ve faydalanılması gereken tükenmez bir kaynak hüviyetine kavuşmuştur.

Bugün de aynı özelliğini koruyan Yunus Emre, Türk düşünce dünyasında etkisini devam ettirmektedir. 2021 yılı, mazimizden atimize bir köprü konumunda olan Yunus Emre’nin vefatının 700. yıl dönümüdür. Türk dili ve kültürü açısından bahsedilen önemine binaen 2021 yılı Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip ERDOĞAN tarafından yayımlanan Genelge ile “Yunus Emre ve Türkçe Yılı” olarak ilan edildi.

Yunus Emre, yaşadığı dönemle sınırlı kalmayarak kendisinden önceki mana dünyasını yaşadığı çalkantılı dönemde harmanlayarak geleceğe ve nihayetinde günümüze taşımasını bilmiştir. Yunus Emre üzerinde önemli incelemeleri bulunan Mustafa Kara bu hususa özellikle dikkat çekmektedir. Yunus Emre’nin yaşadığı dönemi, eserlerini, çağdaşlarını incelediği ve GAZİKÜLTÜR A.Ş. yayınları arasında tekrar yayımladığımız Kalbe Düşen Cemre adlı eserinde onun “mana dünyası”na vurgu yapmaktadır. Bu özellikleri ile kitap, bir Yunus Emre monografisi hüviyetini taşımaktadır.

Yazar : MUSTAFA KARA
Kategori : Araştırma
Yıl : 2021