GAZİKÜLTÜR
Gaziantep Kültür Sanat

Kübbiye Dergisi

Gaziantep’in yakın dönemde yetiştirdiği birçok mümtaz şahsiyet vardır. Bu mümtaz şahsiyetlerin başında şüphesiz Ayvaz Gökdemir gelir. Öğretmen olan Ayvaz Gökdemir, yaşadığı dönemde çevresine ve öğrencilerine örnek olmuştur. Türkiye’nin ve Türk-İslâm dünyasının ekonomik, siyasi ve toplumsal sancılar geçirdiği dönemlerde inandığı Türk-İslâm ülküsü temelli düşünce ve fikirlerinden asla taviz vermeyen, o zorlu süreçte gerek ders verdiği öğrencileri gerekse de yetiştirdiği öğretmenleri sürekli millî-manevi hassasiyetler noktasında canlı tutmaya çalışan bir kişiliğe sahiptir.

Kübbiye dergisi olarak Gaziantep’in bağrından yetişen ve topluma etki etmiş önemli kişileri hem günümüz gençlerine rol model olarak tanıtmak hem de bu şehir
için kendi alanlarında sağladıkları katkıları hatırlatmak maksadıyla yayınlar yapıyoruz. Bu maksatla dergimizin bu sayısını rahmetli Ayvaz Gökdemir Bey’e tahsis ettik. Devlet adamı kimliğinin yanı sıra fikir ve düşünce alanında kendine has bir kişiliğe sahiptir Ayvaz Gökdemir. Hayatı “millî çizgi” istikametinde geçen Gökdemir, erken yaşlarından itibaren meşakkatli görevlerde bulunmuştur. Türk milletine olan bağlılığı ve sevgisini gönülden hissettiği için yılmadan mücadelesine devam etmiştir. Hiçbir görevinde şikayet belirtisi göstermemiştir. Bunun temel motivasyonu ise Türkiye ve Türk dünyası sevgisidir.

Kübbiye dergimizin bundan sonraki sayılarında da bu topraklarda yetişmiş ve topluma önder olmuş büyüklerimize yer vererek gençlerimize rol model olacak ve millî-manevi değerlerle yetişmelerine katkı sağlayacak örnek şahsiyetleri bütün yönleriyle tanıtmaya devam edeceğiz.

Yazar : GAZİKÜLTÜR
Yıl : 2022