GAZİKÜLTÜR
Gaziantep Kültür Sanat

KURTLANAN KAR

Mehmet Bedri İncetahtacı, genç yaşta hayatını kaybetmesine rağmen ardında ciddi bir birikim bırakmıştır. Zihnini ve gönlünü ilime adamış bir şahsiyet olan İncetahtacı, muhtelif dergi ve gazetelerde medeniyet ve kültür üzerine tefekkür yazıları kaleme almıştır.

Kurtlanan Kar, İncetahtacı’nın milletvekili olduğu dönemlerdeki danışmanı vazifesinde bulunan Sayın Ömer Lök’ün gayretleri sonucu vefatının ardından çıkartılan ilk kitaptır. İncetahtacı’nın vesair zamanlarda, değişik gazete ve dergilerde kaleme aldığı yazılarından oluşmaktadır. Bu kitabında yer alan yazılarda İncetahtacı, mazideki medeniyet pratiğimizi çağdaş meselelere tatbik ederek geleceğe iz bırakmayı amaçlamıştır.

 

 

 

Yazar : MEHMET BEDRİ İNCETAHTACI (HAZIRLAYAN: ÖMER LÖK)
Kategori : Araştırma
Yıl : 2021