GAZİKÜLTÜR
Gaziantep Kültür Sanat

MAZİANTEP – DÜNDEN BUGÜNE GAZİANTEP KÜLTÜRÜ

Gaziantep, Gazikültür bünyesinde yapılan yayınlarla kültürel mirasını edebiyat ve sanat çevrelerine ulaştırıyor. Şu ana kadar Gazikültür tarafından yayımlanan 55 kitap, üç dergi, onlarca bülten ve broşürle şehrimize ve ülkemizin kültür yayıncılığına hizmet ediliyor. Gaziantep bugün de kütüphaneleri, müzeleri, kültür sanat etkinlikleri ve yetiştirdiği yazarlarla yeniden bir kültür-sanat şehri olma, bu yönden kendini sürekli olarak ihya ve ikmal etme yolunda ilerlemektedir. ‘Medeniyet Şehri Gaziantep’ vurgusu işte bu köklü tarihten, bugünün canlı ve renkli kültürel hayatından kuvvet almaktadır.

Kent kültürü tarihi çalışmalarının kentin kültürel mirasını kayıt altına alması dolayısıyla büyük bir önem taşıdığını ifade eden Yakar, “Gaziantep’in yaşayan insan hazinelerinden kıymetli araştırmacı İbrahim Alisinanoğlu’nun “Maziantep – Dünden Bugüne Gaziantep Kültürü” adlı bu kitabı da literatüre büyük katkı sunacak cinsten son derece önemli veriler içermektedir. İbrahim Alisinanoğlu’nun uzun yıllara dayanan sabırlı ve gayretli araştırmaları sonucunda ortaya çıkan bu kitabı 311 sayfadan ve altı bölümden oluşmaktadır. Bu önemli çalışma ile Gaziantep kültürünün, yaşam tarzının, şehrimizde meydana gelen önemli olayların bilinmeyen yönleri kayıt altına alınmıştır.