GAZİKÜLTÜR
Gaziantep Kültür Sanat

TÜFEKÇİ YUSUF USTA

Antep Savunması’nın 100. yıl dönümü kapsamında yayınladığımız bu kitap direnişin sembol isimlerinden Tüfekçi Yusuf Usta’yı konu edinmektedir. Çanakkale Cephesi ve Gaziantep Harbi’nde Alınteri Dökmüş Bir Zanaatkar alt başlığı ile yayınlanan Tüfekçi Yusuf Usta kitabında Tüfekçi Yusuf Usta’nın Ataları, Çocukluğu ve Gençliği, Çanakkale Cephesi’nde Geçen Günleri, Gaziantep Savunması ve Tüfekçi Yusuf Usta, Tüfekçi Yusuf Ustaya Ait Birkaç Evrak ve Değerlendirilmesi ile Antep Harbi’nden Sonraki Hususi Hayatı başlıkları yer almaktadır.

Günümüze kadar Antep Savunması üzerine yapılan çalışmalarda şahsiyetlerin hayatları ve özellikle de cephe gerisi faaliyetleri geri planda kalmış gözükmektedir. Konusunda yazılmış ilk kitap olma özelliğini taşıyan bu çalışma ile bahsedilen eksikliğe dikkat çekmeye çalıştık. Hem Çanakkale Savaşı hem de Kurtuluş Savaşı’nın önemli bir cephesi olan Antep Savunması’nda cephe gerisinde silah bakım ve tamiri konusunda görev yapmış olan Tüfekçi Yusuf Usta hakkındaki bu çalışmayla, eksikliklerin tamamlanmasına katkı sağlamak amaçlanmıştır. Aynı zamanda Antep Savunması’ndaki şahsiyetleri incelemek suretiyle bu çizgideki çalışmaları teşvik etmek amacı güdülmüştür.

Beş bölümden ve 254 sayfadan oluşan kitapta Tüfekçi Yusuf Usta’nın en eski atalarından vefatına kadar olan süreçte hayatına dair bilgiler ve belgeler ile faaliyetlerine yer verilmiştir.

Yazar : MEHMET FATİH BOZKURT
Kategori : Araştırma, Tarih
Yıl : 2021