GAZİKÜLTÜR
Gaziantep Kültür Sanat

ULUSAL VE YEREL BASINDA 25 ARALIK KUTLAMALARI (1930-1971)

Antep’in “Gazi” olmak yolunda verdiği mücadelenin neticesinde bağımsızlığını kazandığı gün olan 25 Aralık ilk gününde olduğu gibi bugünde coşku ile kutlamaktayız. Kurtuluş kutlamaları sadece Gaziantep’e özgü kalmamış ülke genelinde kutlanmış ve bu durum dönemin basınına yansımıştır. Buradan hareketle, kurtuluşumuzun 100. yıl dönümü kapsamında, basına yansıyan 25 Aralık kutlamalarını bir kitap haline getirdik.

Ulusal ve Yerel Basında 25 Aralık Kutlamaları (1930-1971) başlığı ile yayınladığımız kitapta 1930 ile 1970 yılları arasındaki ulusal ve yerel basında yer alan “25 Aralık Gaziantep Kurtuluş Bayramı” haberlerini derledik. Araştırma neticesinde belirtilen tarihler arasında yayın yapan Gaziantep, Vakit, Son Posta, Cumhuriyet, Milliyet, Kurun, Akşam, Haber, Ulus, Yeni Asır, Tan, Son Telgraf, Türk Sözü, Yeni Mersin, Yeni Sabah, Ulus Sesi, Yeni Gaziantep, Tasviri Efkâr, Halk Dili, Halk Dostu, Gaziyurt, Demokrata Güven, Demokrat Ülkü, Demokrat Ses, Cenup, Karayılan, Cihan, Sabah gazeteleri ile Başpınar ve Gaziantep Kültür ve Sanat dergileri gibi toplam 30 farklı yayına ulaşılmıştır. Söz konusu gazete ve dergilerin 24-25-26 Aralık tarihli sayılarında yer alan 25 Aralık kutlamalarına dair haberler arşiv taraması yapılarak hazırlanmıştır.

Kitapta kullanılan gazete ve dergilerin ilgili sayılarının orijinal metinleri dijital ortama aktararak; her sayının altına QR kodu uygulaması yerleştirdik.

Yazar : DR. SAMET BAYRAK – ECEM TAN
Kategori : Araştırma, Tarih
Yıl : 2021