GAZİKÜLTÜR
Gaziantep Kültür Sanat

YIKILMIŞ BİR ŞEHRİ İNŞA VE İHYA EDENLER

Gaziantep, bugün olduğu gibi tarihte de çalışkan, zanaatkâr ve yoğun ticaret hacmine sahip bir şehirdir. Bir kültür ve ticaret merkezi olma vasfını her daim muhafaza eden Gaziantep, Millî Mücadele yıllarında Fransızların şehrin dört bir yanına attığı toplarla her yönüyle harap bir şehir haline gelmiş ve şehrin üçte ikisi yıkılmıştır. Cumhuriyetin kurulmasıyla beraber kent halkı, ikinci diriliş mücadelesini ekonomi alanında vermiş ve kentin imarı için gerekli ekonomik savaşın kazanılması konusunda kendisine düşen görevi fazlasıyla yerine getirmiştir. Bu durum Cumhuriyet’ten sonra Atatürk’ün bütün Türkiye’de hedeflediği millî tüccar oluşturma refleksinin önemli ölçüde Gaziantep’te başarıldığını göstermektedir.

Bu düşünce ile yayınladığımız Yıkılmış Bir Şehri İnşa ve İhya Edenler kitabı Cumhuriyet’in ilk yıllarında faaliyet gösteren 130 ticaret ve meslek gruplarını ele almaktadır. Aynı zamanda kitap, Gazianteplilerin meslek ve sosyal statülerine rehberlik eden soyağacı niteliğinde bir referans özelliğini taşımaktadır. Diğer yandan Bağımsızlığını milletinin azim ve kararı ile kazanan bir şehrin nasıl yeniden ayağa kalktığı bu kitapta açıkça okunabilir.

Nihayetinde, bu kitap ile, ünümüzde Gaziantep’in neden büyük hacimli bir sanayi şehri olduğunu tarihi süreçte açıklamayı amaçladık.

Yazar : PROF. DR. ZEYNEL ÖZLÜ
Kategori : Araştırma, Tarih
Yıl : 2021