GAZİKÜLTÜR
Gaziantep Kültür Sanat

YUNUS EMRE DİVANI

Yunus Emre, Türk dili ve medeniyetinin temel taşlarındandır. Şiirlerindeki her kelime her harf Müslüman Türk’ün tarihî tecrübesini ve ortak aklını bin yıllar sonrasına taşır. Bu sebeple de dünyanın köklü değişimine irfanı ile göğüs gererek çağlar ötesine seslenir. Böylelikle Yunus Emre, Türk millî kültüründe faydalanılan ve faydalanılması gereken tükenmez bir kaynak hüviyetine kavuşmuştur.

Bugün de aynı özelliğini koruyan Yunus Emre, Türk düşünce dünyasında etkisini devam ettirmektedir. 2021 yılı, mazimizden atimize bir köprü konumunda olan Yunus Emre’nin vefatının 700. yıl dönümüdür. Türk dili ve kültürü açısından bahsedilen önemine binaen 2021 yılı Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip ERDOĞAN tarafından yayımlanan Genelge ile “Yunus Emre ve Türkçe Yılı” olarak ilan edildi.

GAZİKÜLTÜR A.Ş. olarak Yunus Emre’nin günümüz ve gelecek kuşaklara aktarılmasına katkı sağlamak amacı ile Yunus Emre Divanı’nı yayınladık. Yunus Emre, ortak değerimiz olarak evrensel bir değere sahip olduğu gibi yerele de hitap etmektedir. Çünkü, Türkçe’nin konuşulduğu ve Türk kültürünün yaşadığı her coğrafya Türk kültür coğrafyasının bir parçasıdır.
Şiirleri Anadolu ve Rumeli’nin en ücra köşelerine kadar ulaşan Yunus Emre’nin Divan’ının yazma nüshaları çeşitlilik göstermektedir. Yayınlamış olduğumuz Divan esas itibarı ile Fatih nüshasına dayanmaktadır. Halkımızın “Yunus’undur” diye ezberleyip ona malettiği ve bu divanda bulunmayan pek çok şiir de esere alınmıştır. Kitaba ayrıca Yunus Emre’nin hayatı, edebî kişiliği ve eseri üzerine bilgiler veren giriş kısmı eklenmiştir. Şiirlerin daha anlaşılır hale gelmesi açısından da tasavvuf hakkında bir bölüm ve şiirlerde geçen kavramlarla isimleri ele alan geniş bir açıklamalar bölümü dahil edilmiştir.

Yazar : MUSTAFA KUTLU
Kategori : Araştırma
Yıl : 2021