GAZİKÜLTÜR
Gaziantep Kültür Sanat

YÜZÜNCÜ YILINDA “GAZİ AYINTAB’A SELAM”

Antep Savunması’nın 100. yıl dönümü kapsamında yayınladığımız Yüzüncü Yılında “Gazi Ayntab’a Selam” kitabında Gaziantep’in mücadele yıllarındaki vaziyeti gözler önüne sermeye ve vatan evlatlarının çok zorlu şartlardaki azmi ile kararlılığını ortaya koymaya gayret ettik. Altı bölümden ve 116 sayfadan oluşan kitapta basılışın yüzüncü yılına binaen İshak Refet Işıtman’ın Gazi Ayıntab’a Selam adlı şiir kitabının tıpkıbasımı ve günümüz Türkçesine aktarımı ile birlikte hayatına dair bilgilere ve belgelere de yer verilmiştir.

Bu kitapta Ayıntab’a Selam, Zavallı Ayıntab, Küçük Mehmet, Kaçkın, Ayıntab Yiğitlerine ve Ağıd isimli başlığında altı şiir bulunmaktadır. Işıtman’ın Millî Mücadele sırasında kaleme aldığı bu şiirler milli heyecanı uyandırma çabasını gütmektedir. Edebi kaygıdan uzaktır. Sonraki nesillere, memleketin işgalini, acıları, çekilen sıkıntıları ve ümitsizlikleri anlatarak bunların unutulmamasını sağlamayı amaçlamaktadır. Bir bakıma Işıtman, şiirleriyle Antep Savunması’nı kelimelerle tasvirleştirerek ölümsüzleştirmiştir.

Yazar : ÖMER FARUK ŞERİFOĞLU
Kategori : Araştırma, Tarih
Yıl : 2021